Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Zasiłek szkolny

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku (zaświadczenie z policji, zaświadczenie lekarskie, dokument USC, inne).

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
- śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,
- klęski żywiołowej,
- innych, szczególnych okoliczności.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z opinią dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do którego uczęszcza uczeń oraz wymaganymi dokumentami należy składać bezpośrednio do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim
ul. Strażacka 3, pok. 55 w godzinach:
poniedziałek – środa 8:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 18:00
piątek 8:00 – 14:00

Informacje można uzyskać osobiście lub pod numerem tel. (25) 756-47-55

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Programy