Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Dodatek osłonowy

DODATEK OSŁONOWY

31 grudnia 2023 r. wchodzi w życie ustawa  z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Wprowadza ona kontynuację wypłaty dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2024 r.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego będzie można składać do dnia 30 kwietnia 2024 r. (wnioski złożone po tym dniu zostaną pozostawione bez rozpoznania).

Wysokość dodatku osłonowego na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. wynosi:

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wysokość dodatku osłonowego wynosi:

1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek wypłacany jest jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2022 r.  w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,

2) osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2022 r. w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę,

3) przy przekroczeniu kryterium dochodowego – w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą zostało przekroczone kryterium dochodowe (gdy ustalona wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20,00 zł świadczenie nie przysługuje).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny

Programy

Dofinansowanie w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2024 roku