Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Wolontariat

CZYM JEST WOLONTARIAT?

Wolontariat to dobrowolne (ochotnicze) i bez wynagrodzenia wykonywanie świadczeń na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji na określonych zasadach w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem wolontariatu jest wyrównywanie szans społecznych m.in. poprzez pomoc dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo, osobom starszym i samotnym, ludziom niepełnosprawnym i przewlekle chorym.

PŁASZCZYZNY DZIAŁALNOŚCI WOLONTARYSTYCZNEJ

  • dotrzymanie towarzystwa osobom starszym, samotnym, chorym, niepełnosprawnym (spacery, towarzyszenie w wizytach u lekarza, rozmowy wspierające)
  • pomoc w załatwieniu drobnych spraw, np. w urzędach
  • pomoc w czytaniu i pisaniu osobom starszym i niedowidzącym
  • pomoc w drobnych czynnościach domowych
  • pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci
  • pomoc przy akcjach okolicznościowych

KTO MOŻE BYĆ WOLONTARIUSZEM?

Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i bezpłatnie chce świadczyć pomoc na rzecz innych, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie.

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę od swoich rodziców (opiekunów prawnych) na świadczenie pomocy wolontarystycznej.

Wolontariat jest taką formą aktywności, która nie wyklucza statusu bezrobotnego i przysługujących w związku z tym uprawnień. Bezrobotny wolontariusz będzie mógł wykazać się swoim doświadczeniem podczas poszukiwania zatrudnienia.

Studenci mogą zdobyć doświadczenie pod okiem specjalistów, a seniorzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem.

DLACZEGO WARTO BYĆ WOLONTARIUSZEM?

Możesz poznać nowych ludzi, aktywnie i ciekawie spędzać czas a jednocześnie pomóc innym ludziom.
Zdobywasz doświadczenie zawodowe.
Poznajesz ludzi i instytucje działające w interesującej cię branży.
Jeśli jeszcze do końca nie wiesz, co w życiu chciałbyś robić, wolontariat może być drogą do odnalezienia dziedziny, w której chciałbyś pracować w przyszłości.
Wolontariat może być sposobem na odkrycie w sobie nowych zdolności i umiejętności lub ich rozwoju.
Twoje umiejętności takie jak np. znajomość języków obcych, przedmiotów ścisłych, programów komputerowych, zdolności muzyczne, plastyczne i wiele innych, mogą okazać się nie ocenione.

JAK ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

Jeśli chcesz pracować jako wolontariusz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wypełnij kwestionariusz i przynieś go do naszej siedziby (pok. 47 – Specjalista pracy socjalnej p. Anna Wróblewska) lub odeślij mailem: gops@debewielkie.pl

POROZUMIENIE

Z wolontariuszem zawierana jest umowa cywilno-prawna, zwana Porozumieniem. W Porozumieniu będzie określony zakres, sposób, miejsce i czas wykonywania świadczeń wolontarystycznych.

PRAWO

Warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023r., poz. 571)

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Programy