Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim z siedzibą przy ul. Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, e-mail: gops@debewielkie.pl;
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty e-mail: iod@gops.debewielkie.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody;
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zawartych umów, a w pozostałych przypadkach w zakresie i celu określonym w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych;
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub którym dane osobowe zostały powierzone na podstawie zawartej umowy powierzenia;
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania z uwzględnieniem zakresu wymaganego przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy, w pozostałych przypadkach jest dobrowolne;
10. Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane nie będą podlegały profilowaniu.

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny

Programy